1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Wall Street English

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Kỳ hạn áp dụng: 03, 06, 09, 12 tháng
Thời gian: từ 01/12/2017 – 31/12/2020
Áp dụng cho khóa học có giá từ 2,000,000 VNĐ
KH phải thực hiện qua máy cà thẻ Payoo

Địa chỉ áp dụng: toàn hệ thống Wall Street English
Điện thoại: (028) 6288 3566
Website: wallstreetenglish.edu.vn