Trở về
Ngân Lượng

Ngày hết hạn 30/06/2021

Chi tiết

Ưu đãi lãi suất chỉ 1%/tháng
Kỳ hạn áp dụng: 03, 06, 09, 12 tháng
Thời gian: 22/06/2020 - 30/06/2021

Điều kiện:
+Áp dụng cho các giao dịch từ 3.000.000 VND trở lên.
+ Đăng ký tham gia chương trình tại đơn vị liên kết của Ngân Lượng

Website: alepay.vn