Vay mua xe / Đối tác

1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe NISSAN

Juke

Giá tham khảo:

1060000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

NV 350 URAN

Giá tham khảo:

1095000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Navara NP300 VL 4x4 AT

Giá tham khảo:

815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Navara NP300 VL 4x4 AT Premium

Giá tham khảo:

815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Navara NP300E 4x2MT

Giá tham khảo:

625000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Navara NP300EL 4x2AT

Giá tham khảo:

637000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Navara NP300EL 4x2AT Premium

Giá tham khảo:

669000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Navara NP300SL 4x4 MT

Giá tham khảo:

725000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sunny 1.5 XT - Q (Q-Series)

Giá tham khảo:

538000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Sunny 1.5 XV – Premium (AT)

Giá tham khảo:

493000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sunny 1.5 XV – Q (XV Premium Q-Series)

Giá tham khảo:

543000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Sunny 1.5 XV – SX (AT)

Giá tham khảo:

468000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sunny 1.5XL (MT)

Giá tham khảo:

448000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

TERRA 2.5L E 2WD 7AT

Giá tham khảo:

1026000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

TERRA 2.5L S 2WD 6MT

Giá tham khảo:

988000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

TERRA 2.5L V 4WD 7AT

Giá tham khảo:

1226000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Teana 2.5 SL

Giá tham khảo:

1195000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Teana 3.5

Giá tham khảo:

1695000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

X-Trail 2.0 - 2WD

Giá tham khảo:

852000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

X-Trail 2.0 - 2WD PREMIUM

Giá tham khảo:

852000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

X-Trail 2.0 LE - 2WD

Giá tham khảo:

852000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

X-Trail 2.0 SL - 2WD

Giá tham khảo:

918000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

X-Trail 2.5 SV - 4WD

Giá tham khảo:

986000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018