1800 8180 Đăng nhập
Trở về

Thông báo Quy chế Đấu giá TS Cty Kim Nhàn Số 270 - Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam

19-11-2018

Thông báo quy chế đấu giá tài sản ngày 19/11/2018

Thông báo về việc đấu giá tài sản Cty Kim Nhàn do Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam tổ chức tại An Giang - chi tiết xem tại đây