1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Miễn phí thường niên trọn đời dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Tên Chương trình
Miễn phí thường niên trọn đời dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới
Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi 01: Hoàn phí thường niên năm 1

Mở mới thẻ tín dụng VIB, khách hàng được hoàn phí thường niên năm 1 khi thỏa điều kiện chi tiêu tích lũy hợp lệ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành:
  • VIB Online Plus 2in1, VIB Rewards Unlimited: 6.000.000 VNĐ
  • VIB Cashback, VIB Family, VIB LazCard: 10.000.000 VNĐ
  • VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless: 20.000.000 VNĐ

Ưu đãi 2: Miễn phí thường niên trọn đời

Mở mới thẻ tín dụng VIB, khách hàng được miễn phí thường niên trong 5 năm khi thỏa điều kiện chi tiêu tích lũy hợp lệ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành:
  • VIB Online Plus 2in1, VIB Rewards Unlimited, VIB Cashback, VIB Family, VIB LazCard: 60.000.000 VNĐ
  • VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless: 100.000.000 VNĐ

(*)Nhắn tin tham gia theo cú pháp: « VIB DK 2023» gửi 6089 (phí 1.000 VNĐ)

Ưu đãi đặc biệt: Dành cho Khách hàng mở mới vào các ngày đặc biệt (**)

Mở mới thẻ tín dụng VIB vào các ngày đặc biệt:
  • Ngày sinh nhật của Khách hàng đăng ký mở thẻ; hoặc
  • Ngày 04/04/2023, 05/05/2023, 06/06/2023

Khách hàng được hoàn phí thường niên năm 1 khi thỏa điều kiện 1 giao dịch chi tiêu tối thiểu từ 1.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành: VIB Online Plus 2in1, VIB Rewards Unlimited, VIB Cashback, VIB Family, VIB LazCard, VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless

(*) Khách hàng mở thẻ qua kênh phát hành thẻ trực tuyến không cần gửi tin nhắn tham gia
(**) Hồ sơ mở thẻ đăng ký tại hệ thống VIB vào ngày đặc biệt (T) và được phê duyệt cấp hạn mức thẻ tín dụng vào ngày tiếp theo (T+1); Thời gian được phê duyệt cấp hạn mức thẻ là thời gian Khách hàng nhận được email của VIB Thông báo phê duyệt thẻ tín dụng VIB.
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 01/04/2023 đến 23h59 ngày 30/06/2023
Đối tượng
Tất cả thẻ tín dụng VIB
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây