1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Hoàn tiền 50% khi thanh toán thẻ VIB qua Apple Pay

Ngày hết hạn: 05/05/2024

Tên chương trình
Hoàn tiền 50% khi thanh toán thẻ VIB qua Apple Pay
Chi tiết ưu đãi
Hoàn tiền 50.000 VNĐ khi khách hàng thêm thẻ tín dụng/ thẻ thanh toán VIB Mastercard vào Apple Pay và thực hiện 1 giao dịch thanh toán hợp lệ thành công thông qua Apple Pay từ 100.000 VNĐ trở lên

Hướng dẫn thêm thẻ VIB Mastercard vào Apple Wallet tại đây

Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 05/03/2024 đến 23h59 ngày 05/05/2024
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng và thẻ thanh toán VIB Mastercard hiện hữu
Thể lệ
Chi tiết ưu đãi xem tại đây