1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Tặng 0,4%/năm lãi suất tháng đầu cho chủ sở hữu mới CCTG/ Tiền gửi iDepo

Ngày hết hạn: 31/12/2022

Tên Chương trình
Tặng 0,4%/năm lãi suất tháng đầu cho chủ sở hữu mới CCTG/ Tiền gửi iDepo
Chi tiết ưu đãi
Với mong muốn gia tăng giá trị sinh lợi cho các khoản đầu tư của khách hàng trong dịp cuối năm, VIB tặng quý khách ưu đãi hoàn tiền tương ứng 0,4%/năm lãi suất tháng đầu tiên cho chủ sở hữu Chứng chỉ tiền gửi (CCTG)/ Tiền gửi iDepo.

1. Thời gian khuyến mại: 16/11/2022 đến hết 31/12/2022

2. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng (KH) nhận chuyển quyền sở hữu CCTG, iDepo trong thời gian khuyến mại. Trong đó:
  • CCTG/ Tiền gửi iDepo được chuyển quyền sở hữu được phát hành trong giai đoạn từ ngày 10/06/2022 đến hết ngày 31/08/2022; và
  • KH nhận chuyển quyền sở hữu CCTG/ Tiền gửi iDepo đáp ứng các điều kiện về đối tượng được nhận chuyển quyền sở hữu tiền gửi iDepo theo quy định của pháp luật và của VIB trong từng thời kỳ.

3. Cơ cấu khuyến mại
Số tiền được hoàn = (0.4% x Số tiền gửi x 30 ngày) / 365 ngày

4. Cách thức tham gia
  • KH đề nghị đổi quà và xác nhận tham gia chương trình tại CN/ PGD VIB
  • Tiền được trả vào tài khoản thanh toán còn hoạt động của KH trong vòng tối đa 1 ngày làm việc.
Thời gian khuyến mại
Từ 16/11/2022 đến ngày 31/12/2022
Đối tượng
Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp
Thể lệ
Xem chi tiết thể lệ tại đây