1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Tặng 5 triệu đồng khi mở mới tiền gửi trên VIB Checkout

Ngày hết hạn: 21/07/2024

Tên chương trình
Tặng 5 triệu đồng khi mở mới tiền gửi trên VIB Checkout.
Nội dung
Quà tặng đặc biệt dành cho Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ khi mở mới Tiền gửi trực tuyến (TGTT) trên VIB Checkout.

1. Đối tượng: Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (KH)

2. Điều kiện: KH thỏa đầy đủ các điều kiện sau đây:
  • Có TKTT đang hoạt động (trạng thái “A”-Active) trong thời gian khuyến mại và có số dư bình quân trên TKTT tại VIB ≥ 30.000.000 VND trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm VIB xét duyệt điều kiện để chi trả khuyến mại và không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày thỏa mãn điều kiện sổ TGTT.
  • Có VIB Checkout đang ở trạng thái hoạt động.
  • Có số dư tiền gửi có kỳ hạn tăng trưởng ≥ 01 tỷ đồng (Số dư tiền gửi có kỳ hạn tăng trưởng = Tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn tính đến thời điểm VIB xét duyệt điều kiện để chi trả khuyến mại - Số dư tiền gửi có kỳ hạn tại ngày liền trước ngày diễn ra chương trình khuyến mại này (ngày 21/01/2024)).
  • Chưa từng mở TGTT trên ứng dụng VIB Checkout tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày liền trước ngày diễn ra chương trình khuyến mại.
  • 01 (Một) sổ TGTT có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên, có số tiền gửi từ 01 tỷ đồng trở lên.
  • Mỗi KH được hưởng ưu đãi 01 lần trong suốt thời gian diễn ra khuyến mại

3. Phương thức nhận thưởng:
VIB chuyển khoản 5 triệu đồng vào Tài khoản thanh toán của KH mở tại VIB.
Thời gian khuyến mại
22/01/2024-21/07/2024
Đối tượng
Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây