1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Grab

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 29/02/2024

Giảm thêm 30.000 VNĐ cho dịch vụ Grab Car/Grab Bike/ Grab Food

Chi tiết chương trình:

• Giảm 30.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị tối thiểu từ 150.000 VNĐ cho dịch vụ GrabFood khi nhập mã VIBFOOD
• Giảm 20.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị tối thiểu từ 50.000 VNĐ cho dịch vụ GrabCar/ GrabBike khi nhập mã VIBTPT
• Áp dụng với các thẻ có đầu BIN 513892, 512824, 526887, 513094, 423865
• Mã điện tử được áp dụng vào lúc 7h00 thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần trong thời gian áp dụng chương trình.
• Mỗi chủ thẻ được sử dụng tối đa 01 mã điện tử GrabCar/GrabBike và 01 mã điện tử GrabFood mỗi ngày.

Thời gian áp dụng: 01/04/2022 - 29/02/2024

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây