1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Grab

Ngày hết hạn: 29/02/2024

Giảm 30.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị tối thiểu từ 150.000 VNĐ cho dịch vụ GrabFood

Giảm 20.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị tối thiểu từ 80.000 VNĐ cho dịch vụ GrabCar/GrabBike

Điều kiện:
- Mã điện tử được áp dụng vào lúc 7h00 từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần
- Mỗi chủ thẻ được sử dụng tối đa 01 mã điện tử GrabCar/GrabBike và 01 mã điện tử GrabFood mỗi ngày.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây