1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Lazada

Ngày hết hạn: 29/02/2024

Chương trình 1: Áp dụng với các thẻ tín dụng VIB có đầu BIN số 512824, 526887, 513892, 513094

Giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ vào thứ 6 hàng tuần

Giảm 500.000 VNĐ cho đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ vào các ngày đặc biệt
- 03, 04, 05, 20/03
- 04, 20/04
- 05, 20/05
- 06, 07, 08, 09, 10, 20/06
- 07, 20/07
- 08, 20/08
- 09, 10, 11, 20/09
- 10, 11, 12, 20/10
- 11, 20/11
- 12, 13, 14, 20/12
- 20/01/2024
- 02, 20/02/2024

Thời hạn chương trình: 01/03/2023 - 29/02/2024

Chương trình 2: Áp dụng với các thẻ tín dụng VIB có đầu BIN số 423865

Giảm 150.000 VNĐ cho đơn hàng từ 450.000 VNĐ vào thứ 6 hàng tuần

Giảm 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ vào các ngày đặc biệt
- 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15/01
- 02/02
- 03, 04, 05/03
- 04/04
- 05/05
- 06, 07, 08, 09, 10/06
- 07/07
- 08/08
- 09, 10, 11/09
- 10, 11, 12/10
- 11/11
- 12, 13, 14/12

Thời hạn chương trình: 31/12/2022 - 12/01/2024

Điều kiện:
- Mã được mở mới vào khung giờ 9:00 mỗi ngày.
- Nếu thứ 6 rơi vào ngày đặc biệt, áp dụng chương trình ngày đặc biệt
- Mỗi tài khoản mua hàng tại Lazada được hưởng ưu đãi 1 lần/1 ngày

Xem chi tiết thể lệ tại đây