1800 8195 Đăng nhập
Trở về
ShopeeFood

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 31/12/2023

Ưu đãi 1: Giảm 60.000 VNĐ cho đơn hàng ShopeeFood từ 200.000 VNĐ vào ngày 20 hàng tháng và các ngày 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12.

Ưu đãi 2: Giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng ShopeeFood từ 200.000 VNĐ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.

Điều kiện và điều khoản:
• Áp dụng cho hóa đơn thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB
• Mã giảm giá được mở vào 8:00 sáng mỗi ngày
• Mỗi khách hàng (căn cứ theo User ID mua hàng tại Shopee/ShopeeFood ứng với 01 thẻ tín dụng VIB) chỉ được hưởng ưu đãi [01 lần/ngày].
• Mỗi đơn hàng chỉ được sử dụng mã giảm giá VIB hoặc mã giảm giá Shopee Food, không áp dụng nhiều mã cùng lúc.
• Chương trình áp dụng từ: 01/4/2023 - 31/12/2023

Xem chi tiết thể lệ tại đây