1900 2200 Đăng nhập
Trở về
ShopeeFood

Áp dụng cho Thẻ tín dụng MasterCard và Visa | Ngày hết hạn: 31/12/2023

Giảm 60.000 VNĐ cho đơn hàng ShopeeFood từ 200.000 VNĐ vào ngày 20 hàng tháng và các ngày 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12.

Giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng ShopeeFood từ 200.000 VNĐ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.

Điều kiện:
- Áp dụng cho hóa đơn thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB
- Mã giảm giá được mở vào 8:00 sáng mỗi ngày
- Mỗi khách hàng (ứng với 01 thẻ tín dụng VIB) chỉ được hưởng ưu đãi [01 lần/ngày].
- Mỗi đơn hàng chỉ được sử dụng mã giảm giá VIB hoặc mã giảm giá ShopeeFood, không áp dụng nhiều mã cùng lúc.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây