1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Lazada - VIB LazCard

Ngày hết hạn: 27/09/2023

Ưu đãi 1:

Giảm 150.000 VNĐ cho hóa đơn 450.000 VNĐ áp dụng vào thứ 6 hàng tuần.

Ưu đãi 2:

Giảm 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB LazCard áp dụng cho các ngày đặc biệt:

- Từ 06/01/2023 đến 15/01/2023
- 02/02/2023
- Từ 03/03/2023 đến 05/03/2023
- 04/04/2023
- 05/05/2023
- Từ 06/06/2023 đến 10/06/2023
- 07/07/2023
- 08/08/2023
- Từ 09/09/2023 đến 11/09/2023
- Từ 10/10/2023 đến 12/10/2023
- 11/11/2023
- Từ 12/12/2023 đến 14/12/2023

Điều kiện:
- Áp dụng cho thẻ tín dụng VIB đầu BIN số 423865
- Nếu ngày đặc biệt rơi vào thứ 6 thì áp dụng chương trình của ngày đặc biệt
- Một Khách hàng (căn cứ theo user mua hàng tại Lazada) được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày.
- Mã giảm giá sẽ được mở vào lúc 9:00 mỗi ngày.

Chi tiết thể lệ chương trình tham khảo tại đây