Đăng nhập

VIB Online Plus 2in1

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền đến 6% cho chi tiêu trực tuyến

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 599.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR