Đăng nhập

VIB Travel Élite

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ:chỉ 0%

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

Phí thường niên 1.299.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR