1800 8180 Đăng nhập
Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo thu giữ TSBĐ Trần Hồng Tuấn_VIB Đào Tấn 18/07/2019, 17:56

Thông báo thu giữ tài sản KH Đinh Khắc Hải Sơn Số 66528.19 15/07/2019, 16:57

Thông báo thu giữ tài sản KH Lê Thị Chanh Số 73832.19 15/07/2019, 16:06

Thông báo thu giữ tài sản KH Vũ Quang Trung Số 51245.19 15/07/2019, 16:03

Thông báo thu giữ tài sản Bùi Văn Bình - VIB Văn Phú 10/07/2019, 10:58

Thông báo thu giữ TSBĐ Nghiêm Mạnh Tùng VIB Quận 1 08/07/2019, 19:37

Thông báo thu giữ TSBĐ Đinh Thị Hạnh VIB Cầu Giấy 08/07/2019, 19:30

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty TNHH KD và CBLT Đức Linh 02/07/2019, 17:53

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Phương Thu Số 44919.19 02/07/2019, 17:22

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Phương Thu Số 65402.19 02/07/2019, 17:55

Thông báo thu giữ TSĐB Nguyễn Kim Thảo_VIB Dak Lak 11/06/2019, 19:52

Thông báo thu giữ TSĐB Nguyễn Bá Minh_VIB Dak Lak 11/06/2019, 19:33

Thông báo thu giữ TSĐB Hồ Thị Tuyết Trang_VIB Buôn Ma Thuột 11/06/2019, 19:03

Thông báo thu giữ TSĐB Chung Thị Nguyệt_VIB Dak Lak 11/06/2019, 19:05

Thông báo thu giữ TSĐB Bùi Thị Hạnh_VIB Dak Lak 11/06/2019, 19:08

Thông báo thu giữ TSĐB Nguyễn Thị Sen_VIB Buôn Ma Thuột 11/06/2019, 19:28

Thông báo thu giữ TSĐB Hồ Nhật Lâm_VIB Buôn Ma Thuột 11/06/2019, 19:49

Thông báo thu giữ TSĐB_Đồng Thị Niu_VIB Sao Đỏ 10/06/2019, 18:20

Thông báo thu giữ Nguyễn Thị Kim Mỹ _ VIB Daklak 10/06/2019, 18:53

Thông báo thu giữ TSBĐ Hoàng Nhật Huy_VIB Đaklak 10/06/2019, 18:36