1800 8180 Đăng nhập
Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản_ Đoàn Thị Giang_VIB Tây Hồ 11/12/2019, 15:08

Thông báo thu giữ TSBĐ_Trần Kim Phụng_VIB Lâm Đồng 10/12/2019, 18:44

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Thị Bích_VIB Thủy Nguyên 05/12/2019, 20:32

Thông báo thu giữ TSBĐ_Phạm Thị Hiền_VIB Đắk Lắk 05/12/2019, 11:31

Thông báo thu giữ TSBĐ_Ngô Ngọc Thịnh_VIB Thành Công 04/12/2019, 19:24

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Trọng Bắc Và Lê Thị Thu Hương_VIB Việt Trì 04/12/2019, 16:44

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Văn Lâm_VIB Quận 1 29/11/2019, 09:50

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản_Bùi Văn Bình_VIB Văn Phú 27/11/2019, 16:02

Thông báo thu giữ TSBĐ_Ngô Thị Thúy_VIB Hồ Gươm 15/11/2019, 15:10

Thông báo thu giữ TSBĐ_Vi Thị Luyến_VIB Hai Bà Trưng 14/11/2019, 11:36

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản_Lê Thị Chanh_VIB Vĩnh Phúc 01/11/2019, 17:26

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản_Trần Thị Kim Bắc_VIB Lý Thường Kiệt 01/11/2019, 08:05

Thông báo thu giữ TSBĐ_Trần Thị Tố Nga_VIB Thái Nguyên 28/10/2019, 18:16

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Thị Lý_VIB Văn Phú 28/10/2019, 18:56

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty Tân Cường Thành số 62193.19 25/10/2019, 11:15

Thông báo thu giữ TSBĐ_Vũ Đức Duẩn_VIB Thủy Nguyên 24/10/2019, 18:12

Thông báo thu giữ TSBĐ_Lê Bá Môn_VIB Lý Thường Kiệt 23/10/2019, 16:01

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nghiêm Mạnh Tùng_VIB Quận 1 21/10/2019, 20:29

Thông báo thu giữ TSBĐ_Phạm Văn Hải_VIB Thủy Nguyên 21/10/2019, 17:04

Thông báo thu giữ TSBĐ_Phạm Văn Quyên_VIB Gang Thép 21/10/2019, 17:37