1800 8180 Đăng nhập
Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo thu giữ TSBĐ_Tống Thị Vui_VIB Thủy Nguyên 20/09/2019, 20:11

Thông báo thu giữ TSBĐ_Trần Thị Kim Bắc_VIB Lý Thường Kiệt 19/09/2019, 13:38

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Thị Phượng_VIB Lý Thường Kiệt 18/09/2019, 18:13

Thông báo thu giữ TSBĐ_Hoàng Đức_VIB Thủy Nguyên 13/09/2019, 16:13

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Thị Thuy_VIB Ngô Quyền 28/08/2019, 17:35

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty CP Dược phẩm Vitaglobal Số 65150.19 20/08/2019, 17:46

Thông báo thu giữ TSBĐ_Lý Thị Phận_VIB Bạch Đằng 14/08/2019, 10:01

Thông báo Xử lý TSBĐ_Đặng Đình Trường_VIB Văn Phú 12/08/2019, 14:17

Thông báo thu giữ TSBĐ_Đinh Thị Huệ_VIB Hà Đông 12/08/2019, 13:08

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Mộc Giao_VIB Kiên Giang 09/08/2019, 15:36

Thông báo thu giữ TSBĐ_Trương Anh Hảo_VIB Cẩm Phả 09/08/2019, 14:35

Thông báo thu giữ TSBĐ_Trương Vĩnh An_VIB Cần Thơ 05/08/2019, 18:44

Thông báo thu giữ TSBĐ_Nguyễn Thị Hồng Vân_VIB Đinh Tiên Hoàng 31/07/2019, 18:03

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Cơ kim khí Hoa Việt Số 30827.19 24/07/2019, 15:56

Thông báo thu giữ TSBĐ DNTN Hoa Việt Số 60611.19 24/07/2019, 15:52

Thông báo thu giữ TSBĐ Trần Hồng Tuấn_VIB Đào Tấn 18/07/2019, 17:56

Thông báo thu giữ tài sản KH Đinh Khắc Hải Sơn Số 66528.19 15/07/2019, 16:57

Thông báo thu giữ tài sản KH Lê Thị Chanh Số 73832.19 15/07/2019, 16:06

Thông báo thu giữ tài sản KH Vũ Quang Trung Số 51245.19 15/07/2019, 16:03

Thông báo thu giữ tài sản Bùi Văn Bình - VIB Văn Phú 10/07/2019, 10:58