• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Hoàng Linh

Ông Hoàng Linh gia nhập VIB từ ngày 29/10/2012 và được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính từ 1/9/2017 . Trước đó, ông Hoàng Linh giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính từ 12/10/2016. 

Trong gần 6 năm làm việc tại Ban Dịch vụ Tài chính VIB, ông Hoàng Linh đã đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Phòng Kế hoạch; quản lý quan hệ nhà đầu tư; tham gia thực hiện các dự án M&A; quản lý Phòng Báo cáo và Phân tích Quản trị; quản lý Bộ phận Tài chính Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, Khối Khách hàng Doanh nghiệp nước ngoài và Khối Ngân hàng Công nghệ số; tham gia quản lý các dự án Basel II, dự án hệ thống thanh toán tập trung, dự án xếp hạng tín nhiệm VIB của Moody’s; quản lý Bảng cân đối Tài sản-Công nợ và và mô hình giá vốn FTP.

Trước khi gia nhập VIB, ông Hoàng Linh đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty/ ngân hàng như: Công ty Fullerton Financial Holdings – Vietnam (thuộc tập đoàn Temasek Singapore), Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Kiểm toán viên Công ty PricewaterhouseCoopers Vietnam.

Ông Hoàng Linh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương.

Những thông tin bạn cần biết

Actions