Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G2LF1
Warning

Warning

The system cannot display the referenced content item. The authoring template "VIB_AUTHORING_TEMPLATE/0.31. Mẫu nhập nội dung bài viết Award" of the content item "VIB-VeVIB-VN/Trang chủ/Giải thưởng/2013/Giải thưởng "Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế xuất sắc" do HSBC toàn cầu trao tặng" is not mapped to a presentation template. Report this issue to your front-end developer or designer.

 
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G2LN0
1800 8180 Đăng nhập
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G2LN3
Trở về

Giải thưởng "Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế xuất sắc" do HSBC toàn cầu trao tặng

20/03/2017

Ngày 03/04/2013 tại Hà Nội, VIB nhận giải thưởng về chất lượng soạn điện thanh toán chuẩn năm 2012 (High Straight-Through Rate for Payment Processing) của HSBC toàn cầu.


Đại diện VIB và HSBC tại lễ trao giải thưởng

Đây giải thưởng thường niên của HSBC toàn cầu trao cho các Ngân hàng có chất lượng soạn điện thanh toán theo tiêu chuẩn của SWIFT. HSBC trao tặng danh hiệu này cho VIB dựa trên chất lượng của các điện thanh toán quốc tế và doanh số thanh toán hàng năm của VIB qua HSBC. Ngân hàng HSBC cho biết 99% lệnh thanh toán của VIB đảm bảo được cấu trúc và định dạng theo yêu cầu của SWIFT nên tốc độ thanh toán diễn ra nhanh chóng và không cần nhiều đến yếu tố con người can thiệp. 

Giải thưởng là sự ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả chất lượng dịch vụ Thanh toán quốc tế năm 2012 của VIB. Đây là năm thứ 5 liên tiếp (2007 – 2012) VIB được HSBC toàn cầu trao tặng giải thưởng này. Cùng với giải thưởng của HSBC, chất lượng thanh toán quốc tế của VIB còn được ghi nhận thêm với các giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc do ngân hàng Citibank, Wells Fargo, … trao tặng hàng năm.
 

Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G2DG1