1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Tặng 50.000 đồng khi thanh toán học phí VNEDU qua MyVIB 2.0

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Tên chương trình
Tặng 50.000 đồng khi thanh toán học phí VNEDU qua MyVIB 2.0
Chi tiết ưu đãi
Khách hàng (KH) thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn học phí thông qua nhà cung cấp VNEDU trên MyVIB 2.0, qua tài khoản thanh toán (TKTT) của KH tại VIB, tiền sẽ được hoàn trực tiếp 50.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán với mỗi hoá đơn thanh toán học phí từ 500.000 VNĐ trở lên

Lưu ý: Ưu đãi chỉ được áp dụng mỗi khách hàng tối đa 01 lần/tháng trong thời gian diễn ra chương trình
Thời gian khuyến mại
Từ 23/02/2023 đến hết ngày 30/04/2023
Đối tượng
Khách hàng cá nhân có TKTT tại VIB, có đăng ký sử dụng MyVIB phiên bản 2.0 và đáp ứng các điều kiện khác theo thể lệ
Thể lệ
Xem thể lệ tại đây và danh sách trường được hỗ trợ thanh toán bởi VNEDU tại đây