1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Hoàn đến 30% và tặng thêm 30K khi thanh toán Điện/Nước/ADSL trên MyVIB

Ngày hết hạn: 31/12/2023

Tên chương trình
Hoàn đến 30% và tặng thêm 30K khi thanh toán Điện/Nước/ADSL trên MyVIB
Chi tiết ưu đãi
Khách hàng (KH) thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn Điện/Nước/ADSL trên MyVIB 2.0 trong thời gian khuyến mại sẽ được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán (TKTT) còn hoạt động của chính KH tại VIB cụ thể như sau:

Ưu đãi 1:
Đối với KH thanh toán hóa đơn Điện:
  • Hóa đơn đầu tiên: Hoàn tiền tối đa 100.000 VNĐ
  • Từ hóa đơn thứ 2 trở đi: Hoàn tiền tối đa 30.000 VNĐ

Tổng giá trị của mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn tối thiểu 1.000.000 VNĐ

Đối với KH thanh toán hóa đơn Nước hoặc ADSL:
  • Hóa đơn đầu tiên: Hoàn tiền tối đa 50.000 VNĐ
  • Từ hóa đơn thứ 2 trở đi: Hoàn tiền tối đa 30.000 VNĐ

Tổng giá trị của mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn Nước tối thiểu 300.000 VNĐ và hoá đơn ADSL tối thiểu 165.000 VNĐ

Ưu đãi 2:
KH thanh toán và đặt lịch tự động hoá đơn Điện và Nước đầu tiên trong chương trình: Hoàn 30.000 VNĐ
Tổng giá trị của mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn tối thiểu 100.000 VNĐ

Lưu ý:
Số lượng khuyến mại có hạn và KH sẽ không được hoàn khi hết số lượng khuyến mại trong tháng
Đối với ưu đãi 1: KH chỉ được hoàn tối đa 01 lần/tháng trong chương trình
Danh sách KH trúng thưởng sẽ được cập nhật định kỳ trên website
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc đến khi hết ngân sách tùy thuộc điều kiện nào đến trước
Đối tượng
Khách hàng cá nhân có TKTT tại VIB, có đăng ký sử dụng MyVIB phiên bản 2.0 và đáp ứng các điều kiện khác theo thể lệ
Thể lệ
Xem thể lệ tại đây