1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Hoàn đến 30% khi thanh toán hóa đơn Điện/Nước/ADSL trên MyVIB 2.0

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Tên chương trình
Hoàn đến 30% khi thanh toán hóa đơn Điện/Nước/ADSL trên MyVIB 2.0
Chi tiết ưu đãi
Khách hàng (KH) thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn điện/nước/ADSL trên MyVIB phiên bản 2.0 trong thời gian khuyến mại sẽ được hoàn tiền vào tài khoản thanh toán (TKTT) còn hoạt động của chính KH tại VIB cụ thể như sau:

Đối với KH thanh toán hóa đơn điện:
  • Hóa đơn đầu tiên: Hoàn tiền 30%, tối đa 100.000 VNĐ
  • Từ hóa đơn thứ 2 trở đi: Hoàn tiền 20%, tối đa 50.000 VNĐ

Đối với KH thanh toán hóa đơn nước hoặc ADSL:
  • Hóa đơn đầu tiên: Hoàn tiền 30%, tối đa 50.000 VNĐ
  • Từ hóa đơn thứ 2 trở đi: Hoàn tiền 20%, tối đa 20.000 VNĐ

Điều kiện áp dụng:
  • Đối với thanh toán hóa đơn Điện: Tổng giá trị của mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn lớn hơn hoặc bằng 1.000.000 VNĐ
  • Đối với thanh toán hóa đơn Nước/ADSL: Tổng giá trị của mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn lớn hơn hoặc bằng 300.000 VNĐ


Danh sách KH trúng thưởng sẽ được cập nhật mỗi tuần trên website

Lưu ý:
  • Số lượng ưu đãi có hạn trong tháng và KH sẽ không được hoàn khi hết số lượng khuyến mại trong tháng.
  • Ưu đãi chỉ được áp dụng mỗi khách hàng tối đa 01 lần/tháng trong thời gian diễn ra chương trình
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 30/06/2023 hoặc đến khi hết ngân sách tùy thuộc điều kiện nào đến trước
Đối tượng
Khách hàng cá nhân có TKTT tại VIB, có đăng ký sử dụng MyVIB phiên bản 2.0 và đáp ứng các điều kiện khác theo thể lệ
Thể lệ
Xem thể lệ tại đây