1800 8180 Đăng nhập
Giảm 10% cước data

Giảm 10% cước data

Khi nạp tiền gói cước 3G/4G trên ứng dụng MyVIB 2.0

Giảm đến 3%

Giảm đến 3%

Khi nạp tiền điện thoại trả trước trên ứng dụng MyVIB 2.0

Giảm đến 30%

Giảm đến 30%

Dịch vụ ẩm thực cao cấp cho chủ thẻ tín dụng VIB từ hạng Platinum