Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q0
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q7
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0264
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0266
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0265
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M5
Nhận quà công nghệ

Nhận quà công nghệ

Khi giao dịch trực tuyến qua thẻ tín dụng VIB

Hoàn 50.000 VNĐ

Hoàn 50.000 VNĐ

Khi thanh toán học phí qua nhà cung cấp SSC trên MyVIB

Giảm 30%

Giảm 30%

Khi sử dụng thẻ tín dụng VIB tại Kichi-Kichi, Manwah, Hutong, K-Pub

Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M4
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M6
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE5UL5