Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q0
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q7
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0264
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0266
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0265
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M5
Giảm đến 50%

Giảm đến 50%

Khi thanh toán VNPAY-QR trên MyVIB

Hoàn 250.000 VNĐ

Hoàn 250.000 VNĐ

Khi mua vé máy bay VN Airlines bằng thẻ tín dụng VIB

Giảm 25%

Giảm 25%

Khi sử dụng thẻ tín dụng VIB tại New World Saigon Hotel, Park Hyatt Saigon

Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M4
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M6