Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q0
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q7
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0264
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0266
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0265
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M5
Tặng ngay 50.000 VNĐ

Tặng ngay 50.000 VNĐ

Cho khách hàng cũ có giao dịch nhận tiền trên MyVIB

Tặng 500.000 VNĐ

Tặng 500.000 VNĐ

Khi mở mới tiết kiệm qua MyVIB hoặc tại quầy

Giảm 25%

Giảm 25%

Khi sử dụng thẻ tín dụng VIB tại New World Saigon Hotel, Park Hyatt Saigon

Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M4
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M6