Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2KV4

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2KV1

Giải pháp tài chính
dài hạn

Tài sản đảm bảo linh hoạt

Đăng kí ngay
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2KV7
Lợi ích sản phẩm

Tài trợ đến 80%

Mức tài trợ lên tới 80% tổng nhu cầu vốn đầu tư trung dài hạn

Ân hạn nợ gốc

Khách hàng được ân hạn trả nợ nợ gốc đến khi dự án đi vào hoạt động

Trả nợ linh hoạt

Phương thức trả nợ linh hoạt, theo khả năng của doanh nghiệp và đặc thù dự án. Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay 

Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2C02
Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Toàn bộ Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện

Khách hàng đáp ứng bộ tiêu chí cho vay theo quy định VIB

Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Theo phương án kinh doanh của KH và tuân thủ quy định của VIB và pháp luật

Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2C05
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2CG0
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2CG6
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2CG3
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2C84
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2C81
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2C87
Z7_8PG4HBS0O0THF0QIP7T8EI2CO6